Welkom

Welkom op de website van Adviesbureau Anne Marie

Heeft uw bedrijf nog geen KAM-afdeling maar is het wel noodzakelijk dat u certificaten behaald en behoudt?

Is uw KAM-systeem aan een goede toetsing en update toe?

Het inschakelen van Adviesbureau Anne Marie van Hees is dan wellicht een oplossing.

Wij kunnen voor uw bedrijf op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu het volgende doen:

  – Advisering en begeleiding bij implementatie van certificaten en normen;
  – Training van medewerkers;
  – Uitvoeren van interne en externe audits;
  – Opzetten of updaten van een KAM-systeem.

De volgende certificaten c.q. normen zitten in ons dienstenpakket:

  – ISO 9001
  – ISO 14001
  – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens ISO 26000
  – BRL 7000 protocollen 7001, 7002 en 7003 (bodemsanering)
  – BRL 9101 Verkeersmaatregelen
  – VCA* en VCA**

Anne Marie is gediplomeerd veiligheidskundige en heeft de cursussen "intern auditeren" en "Leadauditor" gevolgd bij Lloyd's Nederland. Daarnaast heeft ze contacten met diverse zelfstandig werkende kwaliteitsmanagers en veiligheidskundigen (MVK en HVK) die ook ingehuurd kunnen worden ter ondersteuning en/of aanvulling. Ze is sinds 2002 actief werkzaam in de discipline kwaliteit en sinds 2009 in de discipline veiligheid.